Basın-Sen'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü MesajıKıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

30 Ocak 2023 - 10:53

Basın-Sen’den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Basın-Sen’den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
Son Güncelleme :

13 Aralık 2022 - 0:42

“Egemenler bizler düşünmeyelim diye suçlar icad etmeye devam ediyor; düşündüğümüzü konuşmayalım diye ifade özgürlüğümüze saldırıyor; ifade ettiğimiz duyulmasın diye meslektaşlarımıza davalar getiriliyor, göz altına alınıyor; teminata bağlanıyor, yurtdışına çıkışları yasaklanıyor.”

 

Hatırlatırız:

“Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – Madde 19

 

Ali KİŞMİR

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı

 

“Çalışan demir paslanmaz deyip zor koşullarda çalıştırılma kutsanıyor, emekçilerin adaletli ve insana yaraşır koşullarda çalışma hakkını görmezden geliyor; eşit işe eşit ücret hakkı bertaraf ediliyor. İş cinayetlerini normalleştiriliyor; yaşama hakkı yok ediliyor. Emekçilerin adil ve eşit ücretlendirme hakkı korunmuyor, sendikalaşma hakkının önüne geçiliyor.”

 

Hatırlatırız:

  • “1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
    2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.
    3. Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı vardır; bu, gerekirse, başka toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir.
    4. Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – Madde 23

 

Serkan SOYALAN

Basın Emekçileri Sendikası Genel Sekreteri

 

“Ülkemizde ve dünyada ihlale uğrayan haklarımızı basın açıklamamızda tek tek  sıralamanın mümkün olmadığı hepimizin malumudur. 74 yıl önce bugün ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan haklar ve özgürlükler bağlamında da dünyada henüz uluslararası bir düzenlemenin de bulunmadığını biliyoruz. İnsanların ifade ve düşüncelerinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden, dilinden, inanç ya da inançsızlığından, renginden, etnik kimliğinden, cinsiyet kimliğinden, cinsel yöneliminden, ırkından ve insan olmaktan ötürü gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu düşüncesine karşın; hak ve özgürlüklerimize ilişkin evrensel hukukun henüz hayata geçmemesinin eksikliğini hissettiğimizi vurgularız. Bu eksiklikten ötürü de dünya ülkelerinde maalesef henüz yeteri korumanın varlığından da söz edemeyiz.

 

Bu gerekçelerden ve daha fazlasından hareketle; hak ve özgürlüklerin ileriye taşınması yönündeki yasal düzenlemeler, özgürlük, eşitlik, adalet, insanca yaşam, barış, kardeşlik ve demokratik değerlerin bir gereği olarak yapılmalıdır. Kazanılmış hak ve özgürlüklerden asla taviz verilmemelidir.  Bu bağlamda daha demokratik, özgürlükçü, insan hak ve özgürlüklerini ileriye taşıyan, güvence ve koruma oluşturan Anayasalara ihtiyaç vardır.

 

Tüm dünya ülkelerinde İhlal edilen haklar için Uluslararası belgeler dikkate alınarak yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bu vesile ile hak ve özgürlüklerimizin savunucusu, insan hakları ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi, insan onuruna yaraşır bir yaşam için her alanda mücadeleyi daha da yükselteceğimizi bir kez daha HATIRLATIRIZ.”

 

Növber GÜRTAY

Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme  Sekreteri

 

Kıbrıs Haber