Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi personeli alım ilanı: Başvuru şartları 2021Kıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

3 Mart 2024 - 00:29

Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi personeli alım ilanı: Başvuru şartları 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı için kadro bekleyen vatandaşlar, eğitim görevlisi ilanının ardından başvuru şartlarına yönelik araştırma yapmaya …

Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi personeli alım ilanı: Başvuru şartları 2021
Son Güncelleme :

09 Eylül 2021 - 1:24

Diyanet İşleri Başkanlığı için kadro bekleyen vatandaşlar, eğitim görevlisi ilanının ardından başvuru şartlarına yönelik araştırma yapmaya başladı.

Diyanet’ten yapılan açıklamada; “Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerinde münhal bulunan; aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “eğitim görevlisi” alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Bunun üzerine kadroya girmek isteyen vatandaşlar, “Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi personel alımı başvuru şartları nelerdir?” sorusunu gündeme getirdi.

Şartları öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin detaylı bir araştırma yapıyor.

Peki, “Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 • 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 • 2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 • 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • 4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 • 5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 15.09.2021-27.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.
 • 2. Adaylar, dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezlerindeki eğitim görevlisi kadrolarından sadece birisi için sınava başvuru yapabileceklerdir.
 • 3. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 110 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
 • 4. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 • 5. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS Programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
 • 6. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
 • 7. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
 • 8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 • 9. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 • 10. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • 11. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

 • 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

4. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

 • 1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
 • 2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
 • 3. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 • 4. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 • 5. Yazılı Sınav Konuları;
 • a) Kur’an-ı Kerim,
 • b) Arapça,
 • c) Tefsir,
 • d) Hadis,
 • e) Kelam,
 • f) Fıkıh,
 • g) İslam tarihi ve İslam ahlakı,
 • h) Dini ve mesleki genel kültür,
 • i) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat.
 • 6. Sözlü Sınav Konuları; Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.
 • a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
 • b) Arapça (30 puan),
 • c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
 • d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).
 • 7. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personel- yeterlikleri web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

5.SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 • 1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve başlığının 4’üncü maddesinde belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

 • 1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
 • 2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.
 • 3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
 • 4. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 • 1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir. 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • 3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 • 4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Kıbrıs Haber