Hükümetten KIB-TEK borçlularına ‘ödeme’ kararnamesiKıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

31 Ocak 2023 - 10:23

Hükümetten KIB-TEK borçlularına ‘ödeme’ kararnamesi

Hükümetten KIB-TEK borçlularına ‘ödeme’ kararnamesi
Son Güncelleme :

13 Ocak 2023 - 13:38

Koalisyon Hükümeti, “KIB-TEK’e Olan Elektrik Borçlarının Tahsili İle İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname” çıkardı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre kararname, “ekonomik sıkıntılar nedeniyle tüketicilerin ödeme güçlüğü yaşaması ve KIB-TEK’in de alacaklarını tahsil etmekte zorlanması nedeniyle” hazırlandı.

Kararname aracılığıyla, birikmiş alacakların ve bu alacaklara ilişkin gecikme zamları ile faizlerin tahsil edilmesine olanak sağlanmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Yararlanma şartları…

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre kararname kapsamında, borçlular, tek bir defada ve peşin olarak ana borcun tamamını ve bu borca ait peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşmuş gecikme zamlarının yüzde 20’sini ödemeleri halinde, birikmiş anapara ve gecikmiş zamların tümünü ödemiş sayılacak.

Taksitli ödeme

Kararname kapsamında, peşin ödemenin yanı sıra taksitli ödeme imkanı da sunulacak.

Taksitten yararlanmak isteyenler, ödenecek olan borç ve gecikme zammının toplamının en az yüzde 5’ine ilişkin ödeme planını imzaladığı gün peşin olarak ödemiş sayılacak.

Cezası ağır

Ancak başvuru sahibi tarafından artarda 3 taksitin veya bir yıl içinde herhangi 5 taksitin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde elektrik enerjisi kesilecek ve başvuru sahibinin kararname kurallarından yararlanma hakları kalkacak. Ayrıca, ödeme planını imzaladığı tarihten itibaren gecikme zamları da uygulamaya girecek ve yatırdığı yüzde 5’lik peşinat ve ödenen taksit miktarlarının iadesi yapılmayacak.

Nasıl başvurulur?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre kararnameden yararlanmak isteyen borçlular, 12 Ocak 2023 itibariyle,  60 gün içinde KIB-TEK’e başvurmaları halinde yararlanabilecek.