İçimizden Biri, Talat Ürer Yazdı... "Çağdaş Belediyeciliğin Önemi ve Yerel Yönetimler"Kıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

8 Aralık 2022 - 06:39

İçimizden Biri, Talat Ürer Yazdı… “Çağdaş Belediyeciliğin Önemi ve Yerel Yönetimler”

Son Güncelleme :

23 Kasım 2022 - 4:42

İçimizden Biri, Talat Ürer Yazdı… “Çağdaş Belediyeciliğin Önemi ve Yerel Yönetimler”

Küreselleşme ve bilişim devriminin oluşturduğu bu dönüşüm sürecinde artık belediyelerden yol, su, park, temizlik gibi klasik kentsel altyapı ve teknik hizmetler dışında sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel bir dizi yeni alanda yükümlülük ve sorumluluklar üstlenmesi beklentilerimizin başında gelmektedir. Ancak 21.yüzyılın çağdaş belediyecilik anlayışında “yerel sürdürülebilir kalkınma”, “sosyal belediyecilik” gibi kavram, söylem ve politikalar bulunmaktadır. Ülkemizde de artan kentsel nüfus ve beraberinde ortaya çıkan sosyal sorunlar yerel yönetimlerin sosyal politika alanında önemini arttırmıştır. Merkezi yönetimin sosyal yardım ve sosyal hizmet alanındaki yetersizliği de yerel yönetimleri bu alanda aktif olmaya zorlamaktadır.

Bu nedenle;

1)Halkın yerel politik yaşama katılımı yerel, siyasi ve idari yapıların bütün düzeylerinde hayata geçirilmelidir.

2)Kentin geleceğini etkileyen bütün büyük projelerde halka danışılmalı, halkın görüşü alınmalıdır.

3)Yerel politik kararlar bir uzman ekip tarafından yönetilen kentsel ve bölgesel plana dayanmalıdır.

4)Karar alma sürecinin son aşamasında politik tercihler yaşamsal ve anlaşılabilir olabilir.

5) Yerel yönetimler gençlerin yerel yaşama katılımını sağlamalıdır.

Çağdaşlaşmanın gereği aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Toplumun Yerel  Yönetimlerden beklentilerini oluşturmaktadır:

  • Çocuklara yönelik olarak; eğitime katkıda bulunulması, yeterli beslenmeye yönelik katkı sağlanması, sokak çocuklarının rehabilitasyonu için çalışmalar yapılması, kreş hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,
  • Gençlere yönelik olarak; kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığının önlenmesi, meslek edindirme yardımı, eğitim yardımı, iş edindirme çalışmaları, gençlik merkezleri kurulması, eğlence ve spor alanları yapılması, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,
  • Yaşlılara yönelik olarak; kurum bakımı, sağlık yardımı, teknik malzeme sağlanması ve ihtiyaca yönelik mekansal düzenlemeler, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,
  • Özürlülere yönelik olarak; fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve bakım hizmetleri, günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik mekansal düzenlemeler, teknik malzeme yardımı, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar, meslek ve iş edindirme kursları, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler, mutlak surette yapılmalıdır.

Ayrıca Yerel politikaların önündeki engellerin kalkabilmesi için;

1-Merkezi ve yerel sosyal politikaların çerçevesi belirlenmelidir,

2-Yerel aktörler arasında koordinasyon sağlanmalıdır,

3-Yerel sosyal politikalar bir bütünlük içinde icra edilmelidir,

4-Belediyeler sosyal hizmetlere ağırlık vermelidir,

5-Sosyal projelerde yönetim uygulamaları benimsenmelidir,

6-Manevi kalkınma odaklı yerel sosyal hizmetler oluşturulmalıdır.

Seçime Gitmeden Önce Yapılacak Planlama Ve Bütce Yukarıda Yazılanların Planlanması Sonrasında Günümüzdeki Çağdaş Belediye Anlayışını Geliştirmeye Yeterli Olacağı Kanısındayım. Sözüm Anlayana…

Kıbrıs Haber

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.