Kara para ile inşa edilen 12 Daire Hazineye devredildiKıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

29 Ocak 2023 - 16:15

Kara para ile inşa edilen 12 Daire Hazineye devredildi

Kara para ile inşa edilen 12 Daire Hazineye devredildi
Son Güncelleme :

29 Kasım 2022 - 14:51

İskele Construction LTDDirektörü Ahmet Aydoğan’ın kara parayla inşa ettiği tespit edilen daireler, Hazine’ye devredildi. Aydoğan ayrıca para cezasına çarptırıldı

Bağımsız yargıdan emsal karar: Kara para aklayanlara darbe

“Kara para” ile inşa edilen 12 daire, mahkeme kararı ile devlet hazinesinin oldu. Mahkeme, “kara para aklama” suçundan yargılanan İskele Construction LTD. Direktörü Ahmet Aydoğan’ın kara parayla inşa ettiği tespit edilen 12 dairesini Devlet Hazinesi’ne gelir olarak kaydetme kararı aldı. Ahmet Aydoğan ayrıca 450 bin TL para cezasına mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Fadıl Aksun açıkladı. Kararı okuyan Aksun, sanığın şirketin direktörlerinden İngiliz vatandaşı Paul Stuart Chant’ın işlemiş olduğu uyuşturucu madde alma, verme, tasarruf ve gizli ittifak suçlarından ötürü elde etmiş olduğu paralar ile dava konusu taşınmazları sanığın şirketin üzerine kaydederek, kendisinin de bu şirkette hissedar olduğunu belirtti.

“Suç Gelirinin Aklanması’nın ülkemizde 4/08 sayılı yasa ile düzenlenmiş olup buradaki düzenlemeler dünyadakiler ile paraleldir”

Aksun, şöyle devam etti:

Suç Gelirinin Aklanması’nın ülkemizde 4/08 sayılı yasa ile düzenlenmiş olup buradaki düzenlemeler dünyadakiler ile paralel niteliktedir. Genel olarak kara para, yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen para, mal veya değerler olarak tanımlanmaktadır. Dünyada ve maalesef KKTC’de yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edilmektedir. Söz konusu gelirlerin kaynağını çoğunlukla uyuşturucu maddeler, silah kaçakçılığı, patlayıcı madde, kadın ve çocuk ticareti oluşturmaktadır. 91/308/EEC Sayılı Avrupa Konseyi Direktifinde kara para şöyle tanımlanmıştır; kara para, uyuşturucu maddelerle ilgili faaliyetlerden ve bu faaliyetlere iştirak edilmesinden elde edilen her türlü kazançtır.”

Başkan Fadıl Aksun, şirketin hissedarı olan Paul Stuart Chant’ın da kurdurduğu şirkete suç gelirinden elde ettiği para ile taşınmaz inşa ettirip bunların satışından elde edeceği parayı aklama yoluna gitmeye çalıştığını belirtti.

Aksun: Başka ülkede işlenen suç gelirinin, ülkemiz ekonomik sistemi kullanılarak aklanmasına hoşgörü ile yaklaşmamız mümkün değil

Aksun, şöyle devam etti:

“Kara paranın kaynağını oluşturan suçların ve kara para aklama suçunun neden olduğu sosyal, ekonomik, siyasi sıkıntılardan kurtulmanın yolu ise bu suçları işleyen örgütleri ve bunlara yardımcı olan kişilere mücadele etmektir. Bunun içinde bu örgütleri finanse eden kara para ve kara para aklamanın önüne geçmek ve sorunu kaynağında çözmek gerekmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında ülkemizde mal edinerek başka ülkede işlenen suç gelirinin ülkemiz ekonomik sistemi kullanılarak aklanmasına hoşgörü ile yaklaşmamız mümkün değildir. Aksi bir yaklaşım hâlihazırda tanınma sorunu yaşayan ülkemizi suç gelirinin kolayca aklanabildiği, dünya ekonomisinden ve hukuk sisteminden kopuk bir ülke imajı oluşturup itibarsızlaşmasına yol açacaktır.”

Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra, şirketi mahkum ettikleri birinci, ikinci ve üçüncü davalardan ayrı ayrı 150 bin TL; yani toplamda 450 Bin TL para cezasına çarptırdıklarını ve iddianameye konu 12 adet taşınmaza el koyup bunları hazineye gelir olarak kaydettirdiklerini ve Hazinenin bu taşınmazlar hakkındaki tasarrufları ile ilgili olarak başsavcılık vasıtası ile 6 ayda bir mahkemeye envanter dosyalamasına emir verdiklerini açıkladı.

Kaynak: Evrim Kamalı Haber