"Kimliksizler" Güney Kıbrıs'ta eylem yaptıKıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

29 Kasım 2022 - 15:45

“Kimliksizler” Güney Kıbrıs’ta eylem yaptı

Son Güncelleme :

19 Kasım 2022 - 22:01

“Kimliksizler” Güney Kıbrıs’ta eylem yaptı

Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı alamayan bir grup Kıbrıslı Türk, Kıbrıs’ın güneyinde eylem yaptı.

“Kimliksizler” grubu eylem çerçevesinde Ledra Palace’te buluşup, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na yürüdü.

Ailelerinin “karma evlilik” (Kıbrıs-Türkiye) yapması nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler, ‘Kimliksizler’ grubu olarak Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na yürüdü. İçişleri Bakanlığı önünde Türkçe, Rumca ve İngilizce ortak basın açıklaması yapan grup, “En temel insan haklarımızın ihlal edildiğini duyurmak için buradayız” dedi.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı hakkına sahip olan ama bu yurttaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler olarak, en temel insan haklarımızın ihlal edildiğini duyurmak için buradayız.

Öncelikle eylemimize, ülkemizin kuzeyinden ve güneyinden destek olan sendikalara, derneklere, hukuk ve insan hakları örgütlerine ve siyasi partilere çok teşekkür ediyoruz.”

“Sistemli biçimde, ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalıyoruz”

“Karma evlilik denilen, bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olup diğer tarafın Türkiye veya başka bir ülke vatandaşı olduğu evliliklerden dolayı sistemli biçimde, ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalıyoruz.

Bu vatandaşlığın Kıbrıslı Türkler için önemi, uluslararası geçerliliği olan bir kimlik ve pasaporta sahip olarak seyahat, eğitim, sağlık, iş bulma gibi konularda imkan sağlamasıdır. Ayrıca aile bütünlüğü bakımından da anne, baba ve çocukların aynı vatandaşlık imkanlarına, örneğin aynı hava limanından seyahat etme şansına sahip olmasıdır.”

“Devlet, yurttaşlarına kime aşık olup kiminle evleneceğini dayatamaz”

“Hükümet, karma evliliklerden doğan çocuklara, keyfi ve hukuk dışı bir şekilde vatandaşlık vermiyor. Oysa anne veya babadan biri yurttaş olduğu için yasal olarak vatandaşlık alma hakkımız vardır. Çağdaş bir devlet, kanun önünde eşitlik ilkesine göre davranmak zorundadır. Bu ayrımcılık Kıbrıslı Türklere yapıldığı gibi Asyalı veya Afrikalı biri ile evlenen Kıbrıslı Elenlerin çocuklarına da yapılmaktadır. Açıkça ırkçı olan bu yaklaşım kabul edilemez. Devlet, yurttaşlarına kime aşık olup kiminle evleneceğini dayatamaz.”

“Haklarımız elimizden alınıyor”

“Çocuklarımız yurttaşlık alamadığında, aile bütünlüğümüz zedelenmiş olmaktadır. Çocuklarımızla, eğitim, sağlık veya başka bir nedenle aynı hava limanından birlikte seyahat etme özgürlüğümüz ihlal edilmektedir.

Yurttaşlığı verilmeyen gençlerin eğitim hakkı da ellerinden alınmaktadır. Kıbrıslı Türk gençlerin pek çoğu, büyük uğraşlarla Avrupa’da kazandığı üniversitelere, bu yasa dışı ve ayrımcı uygulama yüzünden gidememektedir. Gidebilenler de Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara uygulanan fahiş fiyatlar sebebiyle eğitimini yarım bırakıp geri dönmek zorunda kalmaktadır.

“Vatansız kalmama ilkesi ihlal ediliyor”

“Evrensel bir çocuk hakkı olan ve Birleşmiş Milletler tarafından da korunan “vatansız kalmama” ilkesi de Kıbrıs Cumhuriyeti devleti tarafından ihlal ediliyor. Binlerce Kıbrıslı Türk çocuğu, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliğine sahiptir ve uluslararası alanda vatansız durumdadır.”

“Kadın haklarının açıkça ihlali görülüyor”

“Keyfi, hukuk dışı ve akıl almaz bir uygulama olarak, adanın kuzeyinde doğmayan çocuklara yurttaşlık verildiği için Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Türk kadınlar, hamileliğinin en ağır ve zor döneminde yurt dışına giderek doğumlarını yabancı bir ülkede, sevdiklerinden uzakta gerçekleştirmektedir. Bu da kadın haklarının açıkça ihlalidir.

Yoksullaşma ve işsizliğin arttığı günümüz koşullarında yurttaşlık hakkı gasp edilen pek çok Kıbrıslı Türk genç, iş bulma umuduyla adadan göç etmek zorunda kalmaktadır. Oysa bu gençler adanın tamamında iş arama şansına sahip olsalardı belki de ülkemizi terk etmek zorunda kalmayabilirlerdi. Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin çalışma hakkı ve özgürlüğünü de ihlal etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi “Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.” demektedir. Oysa Kıbrıs Cumhuriyeti, ayrımcılığı yasaklayan bu maddeye aykırı davranarak Kıbrıslı Türk vatandaşlarının en temel insan haklarını ihlal etmektedir.

Avukatlarımız aracılığıyla yasal ve yargısal yollarla mücadelemizi sürdürürken, bundan böyle konuyu hem sokağa hem de uluslararası platformlara ve İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacağımızı vurgularız. Hükümeti, bu insanlık dışı uygulamadan derhal vazgeçmesi için uyarıyoruz.”

 

Kaynak: “Kimliksizler” grubu güneyde eylem yaptı

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.