ODTÜ KKK’da Yaşananlar Yükseköğretimde Çöküşün İlanıdırKıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

4 Şubat 2023 - 02:08

ODTÜ KKK’da Yaşananlar Yükseköğretimde Çöküşün İlanıdır

ODTÜ KKK’da Yaşananlar Yükseköğretimde Çöküşün İlanıdır
Son Güncelleme :

18 Ocak 2023 - 14:42

ODTÜ KKK’da Yaşananlar Yükseköğretimde Çöküşün İlanıdır

Büyük bir devlet, prestijli bir üniversite Kuzey Kıbrıs’taki “Patron üniversitelerinin” yarattığı sisteme yenilmiştir.

Kuzey Kıbrıs’ta yükseköğretim alanı her geçen yıl nitelik açısından dibe doğru ilerlemektedir.

Üniversiteler sürümden kazanan ticari işletmeler mantığı ile yönetilmektedir. Daha çok öğrenci, daha ucuz eğitim, daha az maaş, daha çok üniversite izni, daha az araştırma, daha az proje, sıfır nitelik. Devlet otoritesinin ve aklının yokluğunda, “çok serbest” bir ticari alana dönüşen yükseköğretim, tamamen denetim dışı kalmıştır ve çöküşe doğru gitmektedir.

Bu çöküşe doğru gidişin en önemli işaretlerinden biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde (ODTÜ KKK) yaşanan son gelişmelerdir. Devletler arası protokol (TC-KKTC) ile iki devletin ortak projesi olan ve Kuzey Kıbrıs yükseköğretimalanında kaliteyi artırmayı hedefleyen bu proje bir çöküşün eşiğine getirilmiştir.  Türkiye’nin en iyi, en prestijli üniversitelerinden biri olan ODTÜ iki devletin ortak projesi olarak Kuzey Kıbrıs’ta son derece nitelikli bir Kampüs açmış, bu kampüs için on miyonlarca dolar değerinde büyük bir yatırım yapılmıştır. Fakat geldiğimiz noktada tüm bu yatırımlara ve ODTÜ’nin sahip olduğu itibara rağmen ODTÜ KKK son derece başarısız bir yönetim ile bugün ciddi bir mali ve ekonomik kriz içine düştüğünü ilan eder noktaya gelmiştir. Yıllarca
kampüs kapasitesinin çok altında öğrenci sayısıyla yaşatılmaya çalışılan yapı, devlet desteğini
de kaybetme noktasındadır. Devlet desteğini kaybeden üniversite, yönetimin kararıyla küçülmeye yönelmiş ve işten durdurmalara başlamıştır. Bu durum Kuzey Kıbrıs’ta kaliteli eğitim çabasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından da başarılamadığının göstergesidir. Büyük bir devlet, prestijli bir üniversite Kuzey Kıbrıs’taki “Patron üniversitelerinin”  yarattığı sisteme yenilmiştir.

Tüm bu süreçte, çalışanlar ve temsilcileri sendika ile diyalog kurmaktan kaçınılmış, kaliteli ve çağdaş bir üniversite için olmazsa olmaz olan “sosyal diyalog” anlayışı yok sayılmıştır.

Emeğe değer verilmemiş, insana saygı gösterilmemiştir.

ODTÜ KKK’nde yaşanan kriz sadece ODTÜ KKK’nin krizi değil Kuzey Kıbrıs’ta kaliteli yükseköğretim arayışının krizidir.

Yükseköğretim alanında yozlaşma, değersizleşme, haksız rekabet ve denetimsizlik artmaktadır. Hükümetler tarafından yüksek öğretimde nitelik arayışı anlamsızlaştırılmıştır. Ülkemizi geçmişte ve bugün yönetenler daha fazla öğrenci ve daha fazla üniversite diyerek bu önemli alanın niteliğini ve gerçek anlamını yitirip her geçen gün değersizleşmesine vesile olmuşlardır. Yükseköğretim sorunlarına çözüm getirilmek yerine bu sorunların birçoğu hükümetler tarafından görmezden gelinmekte veya yok sayılmaktadır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki: Yükseköğretim alanı bir kitle turizmi alanı değildir, yabancı işgücü sağlayan bir alan da değildir.

Yükseköğretim alanı nitelikli, meslek sahibi, üretken bireyler yetiştireceğimiz, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaya ve bilimsel verilere dayalı çözümler üretecek bir alandır. Böyle bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bile, ODTÜ gibi prestijli bir üniversiteyle başaramazsa, bilinmelidir ki bu durumu değiştirmek için müdahalede
geciktiğimiz her gün bizleri yükseköğretim alanının iflasına bir adım daha yaklaştıracaktır. İki devlet de adadaki devlet üniversitelerine sahip çıkmalıdır. Kaliteli yükseköğretim alanının yaratılması ve korunması devletin yokluğunda mümkün olmayacaktır. ODTÜ yönetimi çalışanların temsilcisi sendika ile diyalog kurmalı, karşılaşılan zorluklar sosyal diyalog ile aşılmalıdır. Kaynaklar doğru kullanılmalı, çalışanların ekmeği ellerinden alınmamalıdır. ODTÜ’ye ve Devlet’e yakışan budur.

Kıbrıs Haber