Özersay “Arıklı aleyhine Başsavcılığa bir suç ihbarında bulunduk”Kıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

5 Mart 2024 - 10:45

Özersay “Arıklı aleyhine Başsavcılığa bir suç ihbarında bulunduk”

Özersay “Arıklı aleyhine Başsavcılığa bir suç ihbarında bulunduk”
Son Güncelleme :

15 Ocak 2024 - 16:44

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bu sabah itibariyle mal varlığındaki önemli değişiklikleri Meclis’e bildirmeyen Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile mal beyanına dair yasayı uygulamayarak diğer milletvekillerinin de suç işlemesine kapıyı aralayan Meclis Başkanlığı aleyhine Başsavcılığa suç ihbarında bulunduklarını açıkladı

Özersay: Bu Meclis çalışanlarının değil siyasilerin tercihidir ve sorumluluk da siyasilerdedir

Özersay açıklamasında, ilgili yasaya göre sadece Arıklı’nın değil tüm milletvekillerinin mal varlıklarının kaynağını, yani bu zenginliği nereden bulduklarını mal beyanlarında Meclis’e bildirmek zorunda olduklarını belirterek, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

“Ayrıca aynı yasaya göre yanlış beyan, haksız mal edinme, mal gizleme, yanıltma ve benzeri suçların işlenip işlenmediğini anlamak için yapılması gereken kontrol ve karşılaştırmalar da yapılmamaktadır” diyen Özersay, bunun Meclis çalışanlarının değil siyasilerin tercihi olduğunu ve sorumluluğun da siyasilerde olduğunu söyledi.

Özersay, “Yasa bu zenginliğin kaynağı da Meclis’e bildirilecek demesine, farklı bildirimler arasında karşılaştırma yapılacak demesine rağmen Meclis Başkanlığı yasayı bu şekilde uygulamamaktadır” dedi.

“Yolsuzluk ve rüşvet iddialarnın ortaya çıkmasında mal beyanları ve ‘nereden buldun’ konusu hayati önemde”

Açıklamada “Ülkedeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının tespitinde ve üzerine gidilip araştırılmasında mal beyanlarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu gözden kaçırılmamalıdır” denildi.

Mevcut uygulamayla başka milletvekillerin de Erhan Arıklı ile benzer durumda olduklarını ve muhtemelen onlar açısından da suç işlendiğini, bunun derhal incelenmesi gerektiğini vurgulayan Özersay “Hukuk devleti olmak istiyorsak yasalara aykırı hareket edilmesine müsaade etmemeliyiz, muhalefet olarak bunun takipçisi olmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

“Arıklı aleyhine Başsavcılığa bir suç ihbarında bulunduk”

Özersay açıklamasında “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası uyarınca işlenen suçların doğrudan Başsavcılığa ihbar edilmesi gerektiği yazmaktadır. Geçtiğimiz günlerde sayın Erhan Arıklı mal varlığındaki önemli değişiklikleri ilgili yasada belirtilen süre içerisinde Meclis’e bildirmediğini ve bu yoldan yasaya aykırı davrandığını yaptığı açıklamayla kabul etmiştir. Oluşan suç ile ilgili olarak sayın Arıklı aleyhine Başsavcılığa bir suç ihbarında bulunduk. Öte yandan Meclis Başkanlığı’nın şu anda bahse konu yasayı uygulamasında bazı açılardan yasaya aykırı durumlar söz konusudur. Bu bağlamda oluşan suçlarla ilgili olarak da suç ihbarında bulunduk” ifadelerini kullandı.

“Yasanın uygulanmaması saklama, gizleme ya da yalan beyan imkanı yaratıyor”

Özersay açıklamasında “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası doğru uygulanmadığı ve ihlal edildiği için milletvekillerinin mal varlıklarını saklaması, eksik ya da yalan beyan yapması imkanı yaratılmaktadır. Oysa mal beyanları olası yolsuzluk ve rüşvet konularının araştırılmasında ve ortaya çıkarılmasında en kritik hususlardan birisidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nın 15. Maddesine göre yeni mal bildirimleri yapıldığında bu bilgilerin Meclis Başkanlığı tarafından önceki bilgilerle karşılaştırılmaları gerekir. Aynı madde bu “karşılaştırma” gerçeğe aykırı bildirimde bulunulup bulunulmadığının, haksız mal edinip edinmediklerinin, mal kaçırıp kaçırmadıklarının ya da gizleyip gizlemediklerinin tespitini yapmakta en önemli unsurdur” da denildi.