Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Kara Sınır Kapılarında Düzenlenen Yabancı Araç Sigortaları Hakkında Açıklama YaptıKıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

25 Mart 2023 - 01:42

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Kara Sınır Kapılarında Düzenlenen Yabancı Araç Sigortaları Hakkında Açıklama Yaptı

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Kara Sınır Kapılarında Düzenlenen Yabancı Araç Sigortaları Hakkında Açıklama Yaptı
Son Güncelleme :

17 Eylül 2021 - 21:26

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Kara Sınır Kapılarında Düzenlenen Yabancı Araç Sigortaları Hakkında Açıklama Yaptı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, kara sınır kapılarında düzenlenen yabancı araç sigortaları hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle;

60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında ruhsat ve lisans almış sigorta şirketleri tarafından, kara sınır kapılarından ülkemize geçecek araçlar için düzenlenen Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortalarında yapılan denetimler ve incelemeler neticesinde,

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin sınır kapıları için belirlediği fiyat tarifesine uyulmadığı ve yıllık 180 Euro olan poliçelerin 80 Euro’ya kadar düşülerek pazarlandığı ve milli ekonomiye zarar verildiği,
  • Poliçelerin180 Euro olarak düzenlendiği ve karşılığında 80 Euro bedel alınarak yapılan uygulamada Sigorta Şirketlerinin bilançoların gerçek mali durumlarını yansıtmadığı,
  • Rumca yazılı işgal bölgesi için araba sigortasında düşük primly police imkanı yazan el broşürlerinin dağtıldığı ve bu poliçelerin rum tarafında pazarlanmaya çalışıldığı,
  • Sınır kapılarda görev alan acentelerin kendi komisyon haklarını police miktarlarından düşüp fiyat kırdıkları ve kırılan fiyatların bağlı bulundukları sigorta şirketlerince yıl sonu bilançolarında “acentelere komisyon ödemesi” altında beyan edildiği,
  • Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Tüzüğüne aykırı olarak “Cover Note” şeklinde düzenlemeler yapıldığı, tespit edilmiştir. Ayrıca,
  • Bazı sigorta şirketlerinin yaptıkları sözleşmeler ile kapılarda sigorta poliçesi kesme haklarını para karşılığında başka sigorta şirketlerine devrettikleri ve toplamda 1,261,600 Euro gelir elde ettikleri de tespit edilmiş olup konu ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

 

Yapılan tespitler sonucunda Yasada öngörülen kuralların yerine getirilmesini sağlamak ve konu hakkında sigorta şirketlerinin görüşü alınmak amacı ile KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Sigorta Bilgi Merkezinin konu hakkında görüş, öneri ve düşünceleri yazılı olarak talep edilmiştir.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği poliçelerin Sınır Kapılarında Birlik bünyesinde kesilerek tüm Sigorta Şirketlerinin eşit gelir ve eşit gider koşulu ile elde edeceği bir sistemin uygulamaya geçirilmesi kararını oy birliği ile aldığını imzalı olarak tarafımıza bildirmiştir.

Benzer uygulama Rum tarafında da uygulanmakta olup Rum tarafına geçecek araçlar için poliçeler sadece kara sınır kapılarında kesilmektedir.

Yapılan bu tespitler sonucunda, ülkede lisans almış tüm sigorta şirketlerinin eşit şekilde ve sırayla kara sınır kapılarından ülkemize geçecek araçlar için sadece kara sınır kapılarında sigorta poliçesi düzenleme kararı uygulamaya alınmış olup tüm Sigorta Şirketlerine bu hak eşit şekilde verilmiştir.

Görsel ve yazılı basında yaratılmaya çalışılan ve kara sınır kapılarında poliçe düzenleme hakkının birkaç sigorta şirketine verildiği algısı gerçekleri yansıtmayan yalan, yanlış ve/veya gerçeklerle bağdaşmamaktadır.