Türkiye’den KKTC’deki Sektörlere 11 Milyon TL’lik Kısmi HibeKıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

4 Aralık 2023 - 13:20

Türkiye’den KKTC’deki Sektörlere 11 Milyon TL’lik Kısmi Hibe

Türkiye’den KKTC’deki Sektörlere 11 Milyon TL’lik Kısmi Hibe
Son Güncelleme :

06 Ekim 2021 - 13:57

Türkiye, KKTC’de sanayi, tarım, turizm ve girişimcilik alanında 11 milyon TL kısmi hibe verecek.

Türkiye’den KKTC’deki Sektörlere 11 Milyon TL’lik Kısmi Hibe

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden (KEİ) yapılan açıklamaya göre,  KKTC’de üreten bir ekonomik yapının oluşmasını destekleyen Türkiye, rekabet gücünün artırılması amacıyla sanayide, tarım ve kırsal kalkınma mali destek programı kapsamında tarımda, turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali programı uyarınca turizmde ve yeni işletmelerin desteklenmesi amacıyla girişimcilik alanında, KKTC Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile iş birliği içerisinde toplam 11 Milyon TL kısmi hibe desteği veriyor.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapmasında verilecek kısmi hibe desteği, sanayi için 3 milyon, tarım sektörü için 3 milyon, turizm sektörü için 3 milyon, girişimcilere ise 2 Milyon TL hibe verilmesini öngörüyor.
2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında özel sektörün rekabet gücünü ve verimliliği artıran, yapısal dönüşüm politikalarının uygulanmasını esas alan bir dizi tedbirler geliştirildi.
Bu kapsamda, 2021 Mali Yılında Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na toplam 11 milyon TL kaynak tahsis edildi. İlgili bakanlıklarda, 5 ve 8 Ekim 2021 tarihinde “Kısmi Hibe” programları için proje teklif çağrısı ilanına çıkıldı.
Bu programlar kapsamında belirlenen öncelik alanları şöyle:
SANAYİ 3 MİLYON TL
Üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, ürünlerin uluslararası ticaret imkanlarına kavuşturulması.
TARIM 3 MİLYON TL
Tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması.
Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması.
TURİZM 3 MİLYON TL
Turizme dönük tesislerin hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması.
Turizme dönük yeni tesisler oluşturulması.
GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYON TL
Bu alanda yeni kurulan (Mart 2019-2021) ve yeni kurulacak işletmelerin desteklenmesi öncelikleri ile yeni projeler hazırlandı.Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı ilgili tüm bakanlıkların  Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA internet sitelerinden temin edilebilir.

Kıbrıs Haber